optimalizace PageRank.cz

 Hledej na seznamu
 Hledej na Google

   Zavolejte nám ZDARMA
+420 800 100 670


oddelovac

Hlavní náplní služeb naší pohřební služby je pomoc pozůstalým při vyrovnání se se ztrátou jejich nejbližších.
Zaměstnanecký kodex zaručuje citlivý a ohleduplný přístup ke klientům a splnění všech přání a představ týkajících se rozloučení se zesnulým.

oddelovac

Každý z nás má nárok na důstojný odchod, ne každý je však v takové finanční situaci, aby mohl uhradit náklady spojené s rozloučením, které by odpovídalo jeho představám.

oddelovac


oddelovac

Dotazník pro řečníka
dokument PDF

Plná moc - Nemocnice Sokolov (úmrtí v terénu)
dokument PDF

Plná moc - Nemocnice Sokolov (úmrtí v nemocnici)
dokument PDF

Plná moc - Nemocnice K.Vary a Cheb
dokument PDF

Plná moc - Nemocnice Ostrov
dokument PDF

oddelovac

Prezentace
dokument PPSX (PowerPoint) 

Informace pro pozůstalé (co a jak zařídit)

NEZAPOMEŇTE

pohrebni-ustav.excelentt.cz

Pokud zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat pohřeb.


Kam předat oblečení pro zesnulého?

Šaty, které jste vybrali pro zesnulého k pohřbu, předejte, prosím, přímo v kanceláři naší pohřební služby. V žádném případě již není nutná návštěva patologie nebo nemocnice. Pokud nebudete mít šaty k dispozici, oblečeme zemřelého do pohřebního oděvu, tzv. rubáše, který nabízíme v několika provedeních v černé a bílé barvě.


Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince našeho pohřebního ústavu +420 352 604 049.
Sjednání pohřbu doma

Je pro nás samozřejmostí, že v nejtěžších životních chvílích, které prožívá rodina zesnulého, se Vám tuto situaci snažíme co nejvíce ulehčit. Proto naše pohřební služba nabízí pomoc ve formě sjednání pohřbu přímo v rodině zesnulého.
Jedná se o bezplatnou službu, kterou je možno v našich kancelářích dohodnout telefonicky, aniž by objednavatel pohřbu musel cokoliv zařizovat mimo domov. Naše obstaravatelky s sebou pro tuto příležitost mají vše potřebné, včetně návrhů smutečního oznámení.


Kontaktujte nás 24 hodin denně na +420 352 604 049.


Kdo může vyřídit pohřeb

Pohřeb rodinného příslušníka může vyřídit jakýkoliv člen rodiny (manžel, manželka, děti, vnoučata, neteř, synovec, snacha, zeť ...), ale i například zaměstnavatel, kolegové, sousedé, přátelé a známí.Tisk smutečního oznámení

Již během Vaší návštěvy v naší pohřební službě, v průběhu projednávání záležitostí, spojených s objednávkou služeb si vyberete (parte) grafický symbol, verš a obstaravatelka pohřbu s Vámi vyplní obsah textu a vytiskne smuteční oznámení na počkání, odnesete si jej s sebou. Dle pokynů objednavatele pohřbu vyvěsíme parte do výkladní skříně.


Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince naší pohřební služby +420 352 604 049.


Tisk smutečních stuh

Jako součást naší kompletní nabídky Vám naše pohřební služba nabízí doplnění květinových darů o stuhy. Standardně jsou dodávány v černé a bílé barvě. Ostatní barvy jsou na základě vašeho přání a momentálních skladových možností.

Nejčastější předtexty na smuteční stuhy

 • Poslední sbohem
 • Poslední pozdrav
 • Nikdy nezapomeneme
 • S láskou se loučí
 • Vzpomínáme
 • Spi sladce


Příjem oblečení pro zesnulé

Při osobním setkání mohou pozůstalí dodat oblečení - šatstvo pro zemřelého do kanceláře pohřební služby.


Hudba v obřadní síni u hrobu i v průvodu

Nabízíme široký výběr skladeb živé hudby (varhany, zpěv)
 • Dále je možnost využití reprodukované hudby na nosičích CD, DVD (např. oblíbená skladba zesnulého) i pro průvod, ke kostelu, k domu smutku, ke hrobu.


Autobusová doprava pro smuteční hosty

Pro přepravu smutečních hostů zajistíme autobusovou dopravu.


Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince naší pohřební služby +420 352 604 049.


PRŮVODCE SMUTEČNÍM OBŘADEM

Smuteční rozloučení
Dostavte se, prosím, o 15 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu. Před smutečním aktem budete organizátorem pohřbu vyzváni, máte - li objednanou výstavu zesnulého.
Před obřadem informujte organizátora pohřbu o zanechání či odstranění - případném vlastním odvozu květinových darů.

Informace pro smuteční hosty
 • Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.
 • V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně.
 • Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon.
 • Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
 • Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
 • Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.


Platby platebními kartami
  V našich objednávkových kancelářích
 • v Sokolově, K. H. Borovského 1020,
  (možnost financování i na splátky (HOMECREDIT))
 • v Sokolově, Staré Náměstí 32

 • máte možnost provést platbu těmito platebními kartami:
 • EuroCard MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Visa
 • American Express

Plánování svého odchodu ještě za svého života
Také se dá říci "Poslední věci člověka".

Ještě za svého života si můžete naplánovat jak dál se svým zemřelým tělem, dle svého uvážení rozhodnete o způsobu pohřbu, připravíte oblečení na poslední cestu, koho informovat, koho pozvat na pohřeb, co zařídit, komu dát pejska nebo kočičku, připravit závěť, kde rozptýlit popel z urny nebo jí uložit k přátelům a atd. Pomůžeme Vám radou, jak navrhnout Vaši poslední vůli a děj pohřebního aktu, vše řádně zadokumentovat a až nastane čas, také realizovat přesně dle Vašeho přání. Kopie může být uložena u našeho pohřebního ústavu a až přijde čas, vše zařídíme.

V případě Vašeho zájmu volejte +420 352 604 049.
Jsme Vaši diskrétní důvěrníci a rádi Vám pomůžeme radou a v případě zájmu i službou.

Pojištění pohřbu Pieta


Co dělat při úmrtí doma?

V ordinačních hodinách volejte obvodního lékaře zemřelého, mimo ně číslo 155. Po odchodu lékaře volejte pohřební službu a domluvte se, kdy si přejete zemřelého převézt. Dostavte se nejlépe následující den na pohřební službu.


Co dělat při úmrtí v nemocnici či jiných zařízeních?
Dostavte se nejlépe následující den na pohřební službu. Telefonicky můžete objednat sjednání služeb i u Vás doma.


Regulační poplatky v Sokolovské nemocnici

Nemocnice přihlásí vzniklou pohledávku do dědického řízení. Po ukončeném řízení se dědic dostaví s písemným rozhodnutím soudu na Centrální registr.
  Platbu lze provést:
 • Hotově
 • Platební kartou
 • Bankovním převodem – číslo účtu 239829267/0300 variabilní symbol rodné číslo zemřelého
Zdroj: nemosok.cz


Jaké doklady potřebujete?
Občanský průkaz, kartičku pojištěnce, rodný a oddací list zemřelého. Občanský průkaz objednavatele pohřbu.


Jak vyřídit pojistky?
Všechny uzavřené pojistky si vyřizuje objednatel sám po pohřbu u pojišťovny, u níž byla pojistka uzavřena. V případě pojištění u Pojišťovny Spolku přátel žehem můžete kontaktovat:

Spolek přátel žehu
Revoluční 1546/24
Praha Nové Město
Tel: 222 315 868

Pojišťovna posílá plnění přímo objednateli.


Nárok na pracovní volno - účast na pohřbu:
Při úmrtí zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a to:
 • na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob (Nařízení vlády č.590/2006 Sb.)
Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám jej naše pohřební služba na požádání v kanceláři, kde byl pohřeb sjednáván.


Nárok na pohřebné:
Na pohřebné má jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.


Co je vhodné si promyslet před návštěvou pohřební služby:
 • vyberte si obřadní síň
 • rozhodněte se pro datum a čas konání pohřbu
 • variantu pohřbu, kremace (zpopelnění) nebo pohřeb do země
 • zvažte své finanční možnosti
 • vyberte si služby, které budete na pohřbu chtít (věnce, květinová výzdoba, rakve, řečník, hudba atp.)
 • potřebujete nějaké nadstandardní pohřební služby? (převoz zesnulého, zahraniční služby, atd.)
 • zvolte si naši nejbližší kancelář - navštivte kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o., nebo nás kontaktujte telefonicky a vše potřebné vyřídíme u Vás


Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince naší pohřební služby +420 352 604 049.

Vyzvednutí urny
Úřední urna bude připravena k vyzvednutí v provozovně, kde byl sjednán pohřeb, za 14 pracovních dnů po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu, nebo jím zvolený zástupce. Příslušné osobě vystaví plnou moc k vyzvednutí urny.

Úschova uren
Úschova nevyzvednutých uren po dobu max. 1 roku od zpopelnění, poté uložení do společného hrobu bez pozdější možnosti vyzvednutí.

Kontaktujte notáře
Existuje i další možnost, jak se k penězům dostat. Ještě předtím, než se vám notář sám ozve, což může trvat i měsíc, zavolejte na soud v obvodu posledního bydliště zemřelého. Když řeknete jméno, datum narození a smrti manžela, sdělí vám, který notář bude pozůstalost vyřizovat.
Pak mu zavoláte, a když vysvětlíte situaci, on ve výjimečných případech nenechá účet zablokovat vůbec, případně pokud už to udělal, dá příkaz bance, abyste mohli s penězi na účtu disponovat.

Změna v občanském průkazu

Po obdržení úmrtního listu manžela, manželky je třeba do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu s uvedením rodinného stavu vdovec, vdova.

Vdovský a vdovecký důchod

Uvádíme zde několik informací o vdovských/vdoveckých důchodech a podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod podle zákona § 49 a 50 o důchodovém pojištění: Vdova nebo vdovec má tedy nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý(á):
 1. pobíral starobní důchod, nebo, pobíral invalidní důchod, nebo
 2. splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
Vdova nebo vdovec má tedy nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, za stejných podmínek:

 • Příklad: Pan Novák zemřel v lednu 2012. V době úmrtí pobíral důchod ve výši 9 270 Kč (základní výměra důchodu 2 270 Kč, procentní výměra důchodu 7 000 Kč). Paní Nováková bude mít vdovský důchod ve výši 5 770 Kč (2 270 Kč + 3 500 Kč).

 • Příklad: Paní Pokorná si požádá o vdovský důchod po zemřelém 51letém manželovi. Pan Pokorný však získal pouze 23 let pojištění. Pan Pokorný nedosáhl důchodového věku a nesplnil potřebnou dobu pojištění. Paní Pokorné tak nevznikne nárok na vdovský důchod.

 • Příklad: Paní Nováková pobírá starobní důchod ve výši 11 270 Kč a získala nárok na vdovský důchod ve výši 5 500 Kč (11 000 Kč • 0,5). Protože jde o souběh, bude jí přiznán vdovský důchod ve výši 2 750 Kč (5 500 Kč • 0,5) a celkový důchod bude 14 020 Kč.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
Pokud jde o podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, mění se věk, kterého musí vdova nebo vdovec dosáhnout, aby náležel pozůstalostní důchod i po uplynutí jednoho roku od smrti druhého z manželů. Na rozdíl od právní úpravy platné před 1. 1. 2010 již pro nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky není rozhodující dosažení věku 55 nebo 58 let, ale dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp (důchodový věk blíže vysvětlen u starobního důchodu) pro muže stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk není nižší. Tato podmínka platí stejně pro ženy i muže.

Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:
 1. pečuje o nezaopatřené dítě
 2. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 3. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 4. je invalidní ve třetím stupni, nebo
 5. dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že není rozhodující dosažení věku 55 nebo 58 let, ale dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp .
  Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)
 1. Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 2. Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9 % průměrné mzdy měsíčně.
 3. Výše základní výměry důchodu v roce 2012 činí 2 270 Kč měsíčně.
 4. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.
 5. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Sirotčí důchod

Uvádíme zde podmínky nároku na sirotčí důchod dle zákona § 52 o důchodovém pojištění: Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li
 1. rodič (osvojitel) dítěte, nebo
 2. osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů
 3. jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená v písmenu b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění uvedené v § 40.

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.
Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.


Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění podmínek stanovených nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů).

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu, a to ve výši, v jaké by náležel, kdyby byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.
Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)
 1. Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
 2. Výše základní výměry důchodu v roce 2012 činí 2 270 Kč měsíčně; v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.
 3. Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Od 1. 1. 2010 došlo ke změnám, souvisejícím se změnou pojmů dítě a nezaopatřené dítě. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se nově považuje i dítě, které bylo převzato do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy. Dále je nově stanoveno, že za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, to platí i tehdy, jestliže je vyplácen obdobný důchod od cizího nositele pojištění. Za nezaopatřené dítě je však třeba považovat dítě, které je sice invalidní pro III. stupeň invalidity, avšak invalidní důchod nepobírá.

Podávání žádosti o důchod

(§ 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v ČR, jde-li o cizince.


Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Za občany, kteří nemají rodinné příslušníky, může podat tuto žádost jiný občan na základě plné moci.

Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.

Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

Společný účet manželů po smrti jednoho z nich banka blokuje
Zdroj - finance.idnes.cz

Nejsnazším způsobem, jak je možné ušetřit na bankovních poplatcích je, že manželé mívají jeden společný účet. Bohužel právě tato skutečnost dokáže velmi znepříjemnit život. Stačí totiž, aby jeden z nich zemřel.

Představte si situaci: žena je v domácnosti s dítětem a zemře jí manžel. Všechny peníze mají na jednom účtu v bance, ke kterému mají oba přístup, a vybírají peníze podle potřeb. Co se stane po smrti jednoho z manželů? Notář, který bude projednávat dědictví, pošle příkaz bance, aby účet zablokovala. To znamená, že se druhý z manželů k penězům až do skončení dědického řízení nedostane. Ale vyřízení dědictví je často otázkou měsíců, někdy i let. A na účtu leží peníze, ze kterých rodina žije.

Vyberte peníze hned
Ideální je v prvních týdnech, tedy ještě předtím, než se banka od soudu dozví o smrti manžela, vybrat potřebnou hotovost. Není to nic nezákonného. Do dědictví se totiž správně započítá částka, která byla na účtu v den úmrtí manžela, ale na polovinu má manželka nárok díky tomu, že nejdřív se vypořádává společné jmění manželů (SJM).

O stavu účtu v době smrti banka informuje notáře – to, co žena vybere potom, bude buď součástí společného jmění, nebo se započte jako její podíl na dědictví. Pokud vám chodí na účet výplata či dávky, nechte si je co nejdříve posílat jinam, pak budete mít přístup k penězům bez problémů.

Desatero pro pozůstalé

Desatero pro pozůstalé

 1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
 2. Věnujte pozornost tomu, co jíte a pijete.
 3. Zachovejte pokud možno normalní režim.
 4. Posuďte svůj zdravotní stav.
 5. Hovořte o zemřelém člověku.
 6. Dovolte si truchlit.
 7. Udělejte si čas na truchlení.
 8. Dovolte si zlostné pocity.
 9. Dovolte druhým, aby vam pomáhali.
 10. Nebojte se vyhledat pomoc.

Mezinárodní převozy - repatriace zesnulých

Mezinárodní převozy zesnulých (repatriace zesnulých) např.: z Francie, Itálie, Německa, Slovenska, Ukrajiny, Chorvatska, Rumunska, Rakouska, Bulharska a Švýcarska zajišťuje společnost Pohřební ústav EXCELENT pohřebními vozy (v Evropě včetně asijské části Turecka) nebo letadly (kdekoli celosvětově). Současně vyřizujeme všechny nutné dokumenty a povolení pro transport a také pro pohřbení. Transporty zesnulých zajišťuje společnost Pohřební ústav EXCELENT jak z České republiky, tak i ze zahraničí do České republiky. Je-li potřebný převoz zesnulých a jiné služby, mohou se zájemci obrátit na naši společnost.

Kontakt na tlumočníka:

Petr Steinmüller

Tel.:(+420) 606 020 291
petr@excelentt.comJak postupovat při úmrtí občana ČR v zahraničí

Úmrtí občana ČR v zahraničí
Zajištění pohřbení nebo zpopelnění osoby v místě úmrtí nebo přeprava lidských ostatků do České republiky.

Pojmenování (název) životní situace
Úmrtí občana České republiky v zahraničí.

Základní informace k životní situaci
Úkony spojené s pohřbením osoby (zajištění kremace nebo pohřbení osoby v místě úmrtí, přeprava lidských ostatků do České republiky apod.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Záležitosti zemřelé osoby vyřizuje fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení (zejména osoba žijící se zemřelým ve společné domácnosti, osoba blízká, v případě služební cesty vysílající organizace).
Zastupitelský úřad České republiky, který má působnost pro daný stát, či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky informují blízké osoby a poskytnou jim informace a doporučení k dalšímu postupu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Osoba, která zajišťuje záležitosti zemřelého, by měla v mezích svých možností zjistit, zda zemřelá osoba měla sjednáno pojištění pokrývající případ úmrtí v cizině, a následně kontaktovat pojišťovnu, s kterou byla sjednána smlouva, případně její asistenční službu. Pokud nebylo sjednáno pojištění, je vhodné kontaktovat pohřební službu v České republice, a to nejlépe pohřební službu mající zkušenosti s působením v zahraničí. V případě cestování s cestovní kanceláří je vhodné řešit situaci v součinnosti s ní.
V ostatních případech je nutné neprodleně kontaktovat zastupitelský úřad České republiky v zahraničí či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v odstavci níže.

Na které instituci životní situaci řešit
Dle konkrétní situace kontaktujte:
 1. pojišťovnu, s kterou bylo sjednáno pojištění, resp. její asistenční službu
 2. pohřební službu v České republice
 3. cestovní kancelář, se kterou zemřelá osoba cestovala
 4. konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky, v jehož obvodu působnosti k úmrtí došlo či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Situaci je vhodné řešit s místy uvedenými ad 08 neprodleně. Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Je třeba mít informaci o úmrtí osoby, popř. informaci o místu a kontaktu na instituci, kde se lidské pozůstatky či lidské ostatky nacházejí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech matričních úřadů nebo u zastupitelských úřadů České republiky.

Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnými mezinárodními smlouvami, je pro převoz na území České republiky nebo převoz přes její území nutné, aby zastupitelský úřad České republiky v zahraničí vystavil průvodní list obsahující souhlas s přepravou pozůstatků.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Pokud nebylo sjednáno pojištění pro případ úmrtí, je nutné uhradit veškeré náklady spojené s převozem lidských pozůstatků či lidských ostatků do České republiky či pohřbení v místě úmrtí. Náklady jsou závislé na vzdálenosti místa a na cenách místních služeb.

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Případné lhůty stanoví právní řád státu, kde došlo k úmrtí.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Závisí na konkrétním případu. Mohou to být policisté, státní zástupce, pracovníci nemocnice, ústavu soudního lékařství, pohřební služby, matričních úřadů a další.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanoveních právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno podání relevantních informací k zemřelé osobě apod.

Elektronická služba, kterou lze využít
Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v odstavci Na které instituci životní situaci řešit.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Obecně závazný předpis cizího státu, kde došlo k úmrtí.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy
 • Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol (Berlín, 10. 2. 1937), publikováno ve Sbírce zákonů č. 44/1938 Sb.
 • Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

Nejčastější dotazy
Jaké jsou druhy převozu zemřelého do České republiky?
Tělo zemřelého může být zpopelněno ve státě, kde došlo k úmrtí, pokud to umožňují právní předpisy cizího státu, a schránka s popelem zaslána do České republiky. Jinak je tělo převáženo v rakvi určené k přepravě.


Jaký je způsob úhrady převozu zemřelé osoby do České republiky, resp. zpopelnění a zaslání schránky s popelem do České republiky?
Pokud náklady nejsou hrazeny pojišťovnou, s kterou bylo sjednáno příslušné pojištění, náklady hradí osoba, která zajišťuje pohřeb. Způsob úhrady je sjednán s pohřební službou, případně zastupitelským úřadem, zpravidla se jedná o bankovní převod příslušné částky či o zaslání částky složenkou.

Další informace
Další informace můžete nalézt také v životní situaci „Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika v Brně, nebo se můžete obrátit na pohřební služby, pojišťovací instituce, konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
www.pohrebnictvi.cz - Sdružení pohřebnictví (poskytuje základní přehled o poskytování služeb v pohřebnictví)

Související životní situace a návody, jak je řešit
Dědictví v zahraničí
Obstarání matričních a dalších dokumentů. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
23.1.2012

Popis byl naposledy aktualizován
30.10.2012

Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu nebyl stanoven.

Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

Zdroj:www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/umrti_obcana_cr.html

Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu úmrtí do Zvláštní matriky v Brně a vydání úmrtního listu pro použití v ČR – úmrtí v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pozůstalý manžel/ka nebo příbuzný zemřelého.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká, byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 • osobní návštěva pozůstalého u matričního úřadu
 • sepsání zápisu o úmrtí nastalého v cizině pro Zvláštní matriku v Brně na základě předložení potřebných dokladů
Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:
Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-17:00
 • Olga Svobodová
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • cizozemský úmrtní list s úředním překladem do českého jazyka
 • jestliže k úmrtí došlo ve státě, s nímž není uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva nebo dohoda o právní pomoci, musí být cizozemský úmrtní list doplněn o vyšší ověření – tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillou (informaci, který úřad v cizině vystaví Apostillu, podá matrika, kde byl vydán cizozemský úmrtní list).Vyšší ověření tzn. Apostillu musí mít cizozemský úmrtní list vydaný např. v Německu,v Itálii, v USA, ve Velké Británii, ve Švýcarsku (tam musí být ověření buď příslušným kantonem nebo Apostillou) atd.
 • doklad o státním občanství České republiky zemřelého (např. platný občanský průkaz,.platný cestovní pas ČR, popř. osvědčení o státním občanství ČR)
 • oddací list, popř. rodný list zemřelého

Formuláře:

Zápis o úmrtí

Správní a jiné poplatky:

Vystavení 1. úmrtního listu zvláštní matrikou v Brně je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:
 • sepsaný zápis úmrtí do Zvláštní matriky Brna je odesílán bezprostředně po doložení všech potřebných dokladů
 • Zvláštní matrika v Brně vystaví originál úmrtního listu do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů
Zdroj: Město Mikulov

Vydání úmrtního listu zemřelého

Je pro nás samozřejmostí, že v nejtěžších životních chvílích, které prožívá rodina zesnulého, se Vám tuto situaci snažíme co nejvíce ulehčit, proto naše pohřební služba nabízí zdarma vyřízení úmrtního listu. Úmrtní list vyřídíme na základě předaných dokladů zemřelého (občanský průkaz, kartička pojištěnce, rodný a oddací list).
Následně objednavatel pohřbu obdrží doporučeným dopisem úmrtní list z místa matriky, kde došlo k úmrtí většinou do 1 měsíce nebo je možné si jej vyzvednout osobně na příslušné matrice. Je vydáván pouze přímým příbuzným (nutno doložit) nebo i osobám, kteří žili se zemřelým ve společné domácnosti.

Výstava zesnulého v otevřené rakvi

Vystavení a ukázka po sedmém dni od úmrtí, se smí provádět pouze po předchozím thanatopraktickém ošetření.

S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů je zakázáno vystavovat lidské pozůstatky před pohřbením, s výjimkou nekonzervovaného mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi do 1 týdne od úmrtí, a s výjimkou konzervovaného (thanatoprakticky ošetřeného) mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi i po uplynutí 1 týdne od úmrtí.

Thanatopraxe (konzervace)

Cílem thanatopraktického ošetření zemřelých je jejich pietní úprava pro smuteční obřady – pro vystavení, zabránění rozkladným procesům na časově určené období, kosmetická úprava a důsledná ochrana lidského zdraví pracovníků v pohřebnictví, pozůstalých a dalších rodinných příslušníků. Další – avšak neméně důležitou úlohou je náprava estetických i hygienických závad těl zemřelých, způsobených dopravní nehodou, apod.

Kosmetická aplikace

Cílem aplikace kosmetických přípravků a materiálů je snaha obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého. Jakoukoliv kosmetickou aplikaci je třeba předem odsouhlasit s klientem.

Kosmetická aplikace se může skládat například z:
 • úpravy účesu;
 • manikúry;
 • ošetření pokožky;
 • make-upu.
V rámci zkvalitňování našich služeb je možné si tuto službu u naší pohřební služby objednat v naší kanceláři.

K provedení budeme od Vás požadovat zapůjčení fotografie zesnulého.

Vozový park


Vozy slouží ke smutečním obřadům a průvodům, pro mezinárodní a místní převozy zesnulých.

Kolektiv pohřebního ústavu

Jednatelka
Valérie Bíbová


Obstaravatelky
Marie Himlová Šoltészová, Lenka Procházková, Petra Lončíková, Romana Rajchrtová, Kateřina Scholzová


Řidiči, řečníci
Stanislav Mikl, Jan Kovář, Miroslav Minich, Jiří Priadka, Miroslav Šoltész


Zahraniční oddělení
Petr Steinmüller a Kateřina Scholzová

Pohřby

Klikni pro zobrazení:
Digitální náhrobky

Smuteční obřady v obřadních síních a na hřbitovech v České republice, a to:
 • Pohřeb do hrobu nebo hrobky, smuteční obřad s následným uložením do hrobu nebo hrobky nebo kremací. Stejně tak i zpopelnění bez obřadu. Zpopelnění zesnulých
 • Uložení urny s popelem do moře
 • Uložení urny s popelem do hrobu či hrobky
 • Vsyp popela na vsypové loučce
 • Digitální náhrobky
 • Široký výběr rakví a příslušenství, včetně zinkové vložky, atd.

Vsypy

Vsypy, rozptyly a uložení urny

Pietní uložení ostatků zesnulého po provedení kremace Vám náš Pohřební ústav EXCELENT může zajistit v součinnosti s hřbitovní správou formou vsypu popele do předem vyhloubené jamky na hřbitově. Jamka se následně překryje trávou nebo epitafní destičkou.

Pokud byste si přáli uložení urny, pak je možnost jejího uložení v kolumbáriích, urnových sklípcích nebo hrobech. Je jen na vaší osobní volbě, zda si budete přát uložit urnu s ostatky vašeho blízkého u vás doma nebo jí uložíte do rodinného hrobu nebo hrobky.

Urnu vám můžeme na vyžádání převézt z našich kanceláří k vám domů nebo jinam podle vaší potřeby.

Termín pro vsyp popele zesnulého lze objednat při projednávání pohřbu v objednávkových kancelářích naší společnosti.

V případě Vašeho zájmu volejte +420 352 604 049.Obřadní síně

Sokolov (obřadní síň) hřbitov


Sokolov (Evangelický kostel sv.Tomáše)


Svatava (obřadní síň)


Citice (kaple)


Bukovany (kaple)


Chlum Sv. Máří (obřadní síň)


Habartov (kaple)


Kynšperk (obřadní síň)


Cheb (obřadní síň)


Jirkov (obřadní síň)


Chomutov (obřadní síň)


Vysočany u Chomutova (obřadní síň)


Karlovy Vary (kostel Povýšení Sv. Kříže)


Bochov(kostel sv. Michaela archanděla)


Oloví (kaple)


Jindřichovice (kostel sv. Martina)


Rotava (hřbitov)


Rotava (kostel Svatého Petra a Pavla)


Kraslice (evangelický kostel)


Kraslice (obřadní síň)


Kraslice (Kaple Povýšení svatého Kříže) je hřbitovní kaple s rozlučkovou síní v Kraslicích v okrese Sokolov v Karlovarském kraji.
Byla postavena jižně od centra města v souvislosti se vznikem nového městského hřbitova
ve svahu Sněženského vrchu nad soutokem Kamenného potoka a Svatavy.


Bublava (kostel Nanebevzetí Panny Marie)


Stříbrná (kostel Nejsvětějšího srdce Páně)
Nový Kostel (kostel)


Chodov (obřadní síň)


Chodov (kostel sv. Vavřince)


Karlovy Vary (obřadní síň)


Horní Slavkov (hřbitov)


Krásno (kostel sv. Kateřiny)


(obřadní síň)


Milíkov (kostel sv. Šimona a Judy)

Smuteční floristika

Kytice (umělé)
Kytice (živé)
Věnce(umělé)
Věnce(živé)Příkrovy, rakve, rubáš

Příkrovy

Klikni pro zobrazení:
Ing. Zdeněk Štefan
Tomáš RotterRakve

Klikni pro zobrazení:
Setora
Kraus
Moser
Rubáš

Urny

Vzpomínka

Otisk prstu

Klikni pro zobrazení:
Památeční otisk prstu

Nechte si zvěčnit otisk prstu vašich nejmilejších, otce, matky nebo dětí a noste ho navždy u sebe.Zhotovíme pro vás přívěsek ze zlata nebo stříbra s otiskem prstu zesnulého. Každý otisk prstu je jedinečný svými liniemi a formou, které jsou u každého odlišné. Tyto budou námi zachyceny v pěkném přívěsku.

Zesnulému bude sejmut otisk prstu na speciální vosk. Tento otisk bude odlit z ušlechtilého kovu a následně vykován do přívěsku.Na druhé straně může být eventuelně druhý otisk prstu nebo rytina. Přívěsky jsou k dostání ve třech velikostech: malý, střední a velký.

RIP Cemetery - bezplatná mobilní aplikace

Klikni pro zobrazení:
Držíme své nejlepší vzpomínky naživu
Zbrusu nový klip o aplikaci

Cílem je překonat čas a prostor, aby každý, kdo truchlí mohl sdílet své pocity a vzpomínky na intimní a soukromé místo.
Pro všechny, kteří chtějí mít na paměti, milovaného člověka.

Fotokeramika

Klikni pro zobrazení:
Fotokeramika

Fotokeramika (Fotosklo) je fotografie vytvořená z keramických (sklářských) barev, která se zataví do glazury porcelánu nebo se nataví na skleněnou podložku, protože keramické (sklářské) barvy jsou jemně mletá silně zabarvená skla. K výrobě fotokeramiky nebo fotoskla je potřeba pravá fotografie, negativ nebo digitální data. Výtisk na tiskárně není fotografie a za zpracování tisku na digitální data účtujeme vícepráce (rozmazání barevných bodů). Fotografii je vždy třeba skenovat jako barevnou i když je černobílá (24 -bit) v rozlišení 800 Dpi (průkazová fotografie). Data pošlete nejlépe jako obrázek JPG bez komprese.

V případě Vašeho zájmu volejte +420 352 604 049.

Památeční slza

Klikni pro zobrazení:
Památeční sklo
Zbrusu nový klip o společnosti Memory Crystal s.r.o.

Skleněná památeční slza je vytvořena spojením vysoce kvalitního křišťálu a malého množství popela zesnulého.
Kombinací jemného dekorování a popela vzniká neobyčejně krásný a jedinečný úkaz, který zvěčňuje vzpomínku na život Vašich nejbližších.Vzpomínkový diamant z popela

Klikni pro zobrazení:
Památeční diamant

Diamant je již po dlouhou dobu symbolem věčnosti, hodnoty, vzpomínky a lásky. Vzpomínkové diamanty z popela Vašich drahých zemřelých budou připomínat a symbolizovat jejich jedinečný a překrásný život. Pokaždé, když se na tento klenot podíváte, zaměříte tak své vzpomínky na toho milovaného člověka, který už bohužel nenávratně odešel, malá část v podobě diamantu se ho ale vrátila zpět k Vám, je Vám nablízku, stejně tak jako jeho duše.

Pokud nechcete odložit vzpomínky na své drahé zemřelé společně s jejich mrtvým tělem či popelem na hřbitov a vracet se k nim symbolicky jednou, dvakrát či třikrát za rok, potom bude vzpomínkový diamant pro Vás tím správným rozhodnutím.Každý diamant je jedinečný, stejně tak jako je jedinečný každý člověk:

 • pro vytvoření diamantu je použit pouze popel z Vašich drahých zemřelých, my Vám garantujeme, že nepřidáváme žádné další látky
 • každá živá bytost je jedinečná, on či ona jsou vystaveni během svého života různým vlivům prostředí a mají různé stravovací návyky, proto nejsou dva stejné diamanty, stejně tak jako nejsou dva naprosto stejní lidé
 • každý diamant má svou jedinečnou barvu: od bílé až do modrého odstínu, podle množství boru v popelu; čím víc boru, tím víc bude diamant namodralýSpecifikace diamantu:
 • množství: z jednoho popela je možné vytvořit 1, 2, 3 i více diamantů*
 • váha (velikost): od 0,3 do 1,0 karátu (+/- 5% )*
 • brus
 • možnost vyrytí laserem**: (například jména a datumu narození a úmrtí), maximálně však 75 znaků; toto není viditelné okem, musí být použito zvětšovací sklo nebo mikroskop

* pokud si zákazník přeje větší počet diamantů z jednoho popela, případně větší diamant než 1,0 karátu, posíláme vzorek popela naší švýcarské laboratoři k analýze koncentrace uhlíku; laboratoř nám v nejbližší možné době oznámí, zda je tento požadavek proveditelný či nikoli
** vyrytí laserem za příplatek

Použití a přeprava: záleží jen na Vás, zda si přejete
 • mramorový/žulový či jiný podstavec, do kterého Vám diamant šetrně, ale pevně vložíme
 • připravení diamantu pro použití v klenotnictví, případně zajištění vložení diamantu do Vámi zvoleného šperku
 • jinou možnost než dvě výše uvedené
 • urnu s popelem/vzorek popela posíláme do Švýcarska expresním balíkem České pošty*

* v případě přání z Vaší strany urnu s popelem doveze náš zástupce do Švýcarska osobně
Naše nabídka se netýká pouze těch, kteří přišli o své drahé v poslední době, ale i těch, kteří:
 • již mají delší dobu popel u sebe nebo na hřbitově*
 • mají zájem o zhotovení vzpomínkového diamantu z popela po své smrti
* pokud je popel v urně delší dobu jak 10 let, naše laboratoř musí nejprve provést analýzu koncentrace uhlíku ze vzorku popela

Nenabízíme možnost zhotovení diamantu z popela zvířecích miláčků.

V případě Vašeho zájmu volejte +420 352 604 049.

Kondolence - vzory textu

"Dovolte, abychom Vám touto cestou vyjádřili svoji hlubokou soustrast nad ztrátou milovaného člověka, kterého jsme si velmi vážili."

"Sdílíme s Vámi Váš smutek."

"Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme Vám odvahu a sílu."

"Žádná slova nemohou zmírnit Váš zármutek. Ve Vaší těžké chvilce jsme s Vámi. Přijměte podanou ruku hluboké účasti."

"Dotekem laskavého slova chceme pohladit Vaše bolavé srdce. Láska nepomíjí, i když smrt ublíží."

"Dovolte, abychom Vám alespoň symbolicky vložili do rukou snítku neděje. I k Vám se vrátí sluníčko, které prosvítí a ohřeje Vaš znavenou duši."

"Není smrti tam, kde byl život naplněn prací, láskou a obětavostí. Čas míjí, vzpomínka zůstává. Budeme s úctou vzpomínat.
Přijměte upřímný projev účasti nad bolestnou ztrátou, která Vás postihla."

"Děkujeme za krásný život s Tebou.
Za vše - za vše dík.
Za lásku, která byla.
Za život, který žila."

"V této bolestné chvíli přijměte, prosím, projev naší soustrasti, porozumění a útěchy."

"Se srdcem plným bolesti a smutku se skláníme před Vaší bolestí, kterou chápeme a jsme v myšlenkách s Vámi."

"Je tak málo slov, která by pomohla ve Vaší bolesti. Hledám je - nenalézám. Bůh Vám dej sílu. Smrt není schopna přetnout pouta lásky."

"Překvapeni smotnou zprávou, prosím, abyste od nás přijali upřímnou soustrast a hlubokou účast k Vašemu velkému zármutku."

"Všechno zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.
Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou milované osoby."

"Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého a vzácného člověka.
Navždy zůstane v našich srdcích a vzpomínkách."

"Nic netrvá věčně a i život každého z nás jednou skončí. Tuto pravdu si uvědomujeme v den, kdy se loučíme s milovaným. Přijměte mou hlubokou soustrast nad odchodem Vašeho zesnulého / Vaší zesnulé."

"Zemi dáváme jen co jí patří, ale duch bude s námi i nadále.
Prosím přijměte mou hlubokou soustrast nad odchodem Vašeho zesnulého / Vaší zesnulé."

"Přijměte vyjádření mé hluboké soustrasti na odchodem Vašeho zesnulého / Vaší zesnulé."

Kanceláře pohřební služby EXCELENT

Pohřební služba Cheb
kancelář u zimního stadionu (150m)
ul. Osvobození 163/28, 350 02 Cheb
Tel.: +420 354 426 100

Pohřební služba Chodov
kancelář v areálu fary
ul. Náměstí Míru 38, 357 35 Chodov
Tel.: +420 352 665 363

Pohřební služba Sokolov
kancelář naproti nábytku Jamall - bývalé Vojenské správě
ul. K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Tel.: +420 352 604 049

Pohřební služba Sokolov
kancelář pod Mateřskou školkou
ul. Šafaříkova 532, 356 04 Dolní Rychnov
Tel.: +420 352 604 488

Pohřební služba Kraslice
kancelář v areálu hřbitova
ul. Hřbitovní 800, 358 01 Kraslice
Tel.: +420 352 696 727

Pohřební služba Kynšperk
kancelář v areálu hřbitova
ul. Chebská, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: +420 777 663 922

Hřbitovy - kontakty


Abertamy
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Abertamy
Farní 2,362 35 Abertamy
Tel.: +420 353 892 271
obecabertamy@volny.cz

Andělská Hora
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Andělská Hora
č.p.: 18,364 71 Andělská Hora
Tel.: +420 359 807 901
podatelna@andelska hora.cz


Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Aš
Kamenná 473,352 01 Aš
Tel.: +420 354 524 211
podatelna@muas.cz

Bečov nad Teplou
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Bečov nad Teplou
nám. 5. května 1,364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 318
info@becov.cz

Bochov
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Bochov
náměstí Míru 1,364 71 Bochov
Tel.: +420 353 670 121
podatelna@mesto-bochov.cz

Boží Dar
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Boží Dar
č.p.: 1,362 62 Boží Dar
Tel.: +420 353 590 782
bozidar@bozidar.eu
https://www.bozi-dar.cz

Božíčany
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Božičany
č.p.: 96,362 25 Božíčany
Tel.: +420 353 951 323
info@bozicany.cz
https://www.bozicany.cz

Bublava
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Bublava
Bublava 389,358 01 Bublava
Tel.: +420 352 686 221
urad@obecbublava.cz

Bukovany
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Bukovany
Bukovany č.p. 47, 357 55 Bukovany
Tel.: +420 352 682 456
obec@obecbukovany.eu

Citice
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Citice
Citice 13, 356 01 Citice
Tel.: +420 352 623 300
obec-citice@citice.cz

Dalovice
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Dalovice
Hlavní 99,362 63 Dalovice
Tel.: +420 353 222 789
podatelna@ou-dalovice.cz
https://www.ou-dalovice.cz

Dolní Paseky
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Aš
Kamenná 473,352 01 Aš
Tel.: +420 354 524 211
podatelna@muas.cz

Dolní Rychnov
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Dolní Rychnov
Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov
Tel.: +420 352 628 210
obec@dolnirychnov.cz

Františkovy Lázně
Správce veřejného pohřebiště:
AVE Františkovy Lázně s.r.o.
Žírovická 308/2a, 351 01 Františkovy Lázně
Tel.: +420 354 400 311
mobil: +420 734 790 578
miroslav.mottl@ave.cz

Habartov
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad v Habartově
Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Tel.: +420 352 692 501
muhabartov@mestohabartov.cz

Hazlov
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Hazlov
č.p.: 31, 351 32 Hazlov
Tel.: +420 354 595 391
info@obechazlov.cz

Hory
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Hory
č.p.: 47, 360 01 Hory
Tel.: +420 353 222 148
javurkova@obec-hory.cz
starosta@obec-hory.cz

Horní Blatná
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Horní Blatná
nám. Sv. Vavřince 1, 362 35 Horní Blatná
Tel.: +420 353 892 209
horniblatna@volny.cz

Horní Slavkov
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Horní Slavkov
Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
Tel.: +420 352 350 666
epodatelna@muhslavkov.cz

Hradiště
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Doupovské Hradiště
Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště
Tel.: +420 353 228 570
podatelna@doupovskehradiste.cz
https://doupovskehradiste.cz/

Hranice u Aše
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Hranice u Aše
U Pošty 182, 351 24 Hranice
Tel.: +420 354 599 951
info@mestohranice.cz

Cheb
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1, 350 02 Cheb
Tel.: +420 354 440 111
podatelna@cheb.cz
hřbitov: Karlovarská, p.p.č. 199/3 v k.ú. Hradiště u Chebu
Správce veřejného pohřebiště: de Wolf GROUP s.r.o.
hrbitov@dewolf.cz

Chodov
Správce veřejného pohřebiště:
Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o.
U Porcelánky 212, 357 35 Chodov
Tel.: +420 352 352 419
hřbitov: ul. Náměstí Míru 405
hrbitov@chotes.cz

Jindřichovice
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Jindřichovice
Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice
Tel.: +420 352 695 073
urad@obecjindrichovice.cz

Kopanina
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Nový Kostel
č.p.: 27, 351 34 Nový Kostel
Tel.: +420 354 599 829
novy-kostel@c-box.cz
https://www.novy-kostel.cz/

Krajková
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obec Krajková
Krajková č.p. 295, 357 08 Krajková
Tel.: +420 352 672 121
ou-krajkova@volny.cz

Královské Poříčí
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Královské Poříčí
Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí
Tel.: +420 352 350 520
kralporici@volny.cz

Kraslice
Správce veřejného pohřebiště:
Technické služby města Kraslic
příspěvková organizace
Havlíčkova 1910, 358 01 Kraslice
Tel.: +420 352 686 628

Krásno
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Krásno
Radniční č.p.1, 357 47 Krásno
Tel.: +420 352 698 222
mesto-krasno@mesto-krasno.cz

Kynšperk
Správce veřejného pohřebiště:
Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.
Chebská 697/19, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Tel.: +420 352 683 061
ambro.sm@volny.cz
https://www.smkynsperk.cz/sprava-hrbitova

Luby u Chebu
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Luby
náměstí 5. května 164, 351 37 Luby
Tel.: +420 354 420 410
starosta@mestoluby.cz
https://www.mestoluby.cz

Loket
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Loket
T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Tel.: +420 352 359 725
mesto@loket.cz

Lomnice
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Lomnice
Kraslická 44, 356 01 Lomnice
Tel.: +420 352 621 359
obec@obeclomnice.cz

Mokřiny okr. Cheb
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Aš
Kamenná 473,352 01 Aš
Tel.: +420 354 524 211
podatelna@muas.cz

Nová Ves
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves č.p. 199, 364 64 Nová Ves
Tel.: +420 353 999 263
ou_nova_ves@volny.cz

Nové Sedlo
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Město Nové Sedlo
Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
Tel.: +420 352 358 109
info@mestonovesedlo.cz

Nový Kostel
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Nový Kostel
č.p.: 27, 351 34 Nový Kostel
Tel.: +420 354 599 829
novy-kostel@c-box.cz
https://www.novy-kostel.cz/

Oloví
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Oloví
Hory 42, 357 07 Oloví
Tel.: +420 352 673 233
spravamajetku@olovi.cz

Plesná
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Plesná
5. května 301, 351 35 Plesná, Pošta: Plesná u Chebu
Tel.: +420 354 596 576
plesna@mestoplesna.cz

Podhradí
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Podhradí
Č.p.: 55, 352 01 Podhradí
Tel.: +420 354 599 479
posta@oupodhradi.cz

Přebuz
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Přebuz
Přebuz č.p.7, 357 08 Kraslice
Tel.: +420 352 695 035
mestoprebuz@volny.cz

Rotava
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Rotava
Sídliště 721, 357 01 Rotava
Tel.: +420 352 350 619
pozemky@rotava.cz

Sadov
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Sadov
č.p.: 34, 362 61 Sadov
Tel.: +420 353 590 121
podatelna@sadov.cz

Skalná
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Skalná
Sportovní 9, 351 34 Skalná
Tel.: +420 354 594 920
mestsky.urad@skalna.cz
Správce veřejného pohřebiště:Technické služby města Skalná
+420 354 594 824, +420 777 620 166
technicke.sluzby@skalna.cz

Sokolov
Správce veřejného pohřebiště:
SOTES Sokolov, spol. s r.o.
Chebská ul. 1939, 356 11 Sokolov
Tel.: +420 352 605 094
hřbitov: ul. Hornická 1052
sotes@volny.cz

Staré Sedlo
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Staré Sedlo
Zámecká 100, 357 46 Staré Sedlo
Tel.: +420 352 684 055
oustaresedlo@cbox.cz

Stříbrná
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obec Stříbrná
Stříbrná č.p.670, 358 01 Kraslice
Tel.: +420 352 686 938
stribrna@volny.cz

Svatava
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městys Svatava
ČSA 277, 357 03 Svatava
Tel.: +420 352 623 534
urad@mestyssvatava.cz

Šindelová
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obecní úřad Šindelová
Šindelová č.p.117, 357 06 Šindelová
Tel.: +420 352 695 277
ou_sindelova@volny.cz

Tatrovice
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Obec Tatrovice
Tatrovice č.p.26, 357 35 Chodov
Tel.: +420 352 675 279
tatrovice@email.cz

Vernéřov u Aše
Provozovatel veřejného pohřebiště:
Městský úřad Aš
Kamenná 473,352 01 Aš
Tel.: +420 354 524 211
podatelna@muas.cz

Školení a zkoušky - pohřební služba

HROBNÍK 69-005-E - profesní kvalifikace, zkoušky a školení
hrobnik.excelentt.cz

PRACOVNÍK PRO ÚPRAVU A PŘEPRAVU LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ 69-012-H - profesní kvalifikace, zkoušky a školení
pohrebnik.excelentt.cz

STAVITEL PODZEMNÍ HROBKY 69-016-H - profesní kvalifikace, zkoušky a školení
stavitel-hrobek.excelentt.cz

ADMINISTRÁTOR POHŘEBIŠTĚ 69-019-M - profesní kvalifikace, zkoušky a školení
administrator-pohrebiste.excelentt.cz

SJEDNAVATEL POHŘBENÍ 69-021-M - profesní kvalifikace, zkoušky a školení
sjednavatel-pohrbeni.excelentt.cz

PORADCE PRO POZŮSTALÉ 69-020-M - profesní kvalifikace, zkoušky a školení
poradce.excelentt.cz

PROFESNÍ KVALIFIKACE - konference, zkoušky a školení
zkousky.excelentt.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA - co a jak zařídit
pohrebni-ustav.excelentt.cz

SEMINÁŘE - smutečních řečníků, obřadníků a pracovníků v pohřebnictví
seminare.excelentt.cz

Reklamační řád

Reklamační řád - ke stažení (formát PDF)
Reklamační list - vzor ke stažení (formát XLS)

Smluvní podmínky - ke stažení (formát PDF)
dokument PDF tabulka XLS dokument PDF
 
SEO webu sledují SEO nástroje.cz optimalizace PageRank.cz