Seznam školení a zkoušek

oddelovac


Zavolejte nám ZDARMA
+420 800 100 670


oddelovac


Informace pro pozůstalé (co a jak zařídit)

oddelovac

Firma byla založena 18. 4. 1991 pod názvem Zprostředkovatelská služba Hana Bíbová a spol. Kraslice, 7. 5. 1991 zapsaná do obchodního rejstříku v Plzni majitelkou paní Hanou Bíbovou v oboru pohřebnictví a příbuzných oborech s působností na území České republiky. Jsme členy Sdružení pohřebnictví v ČR od roku 1991, Evropské federace pohřebních služeb (EFFS) od roku 2013 a Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR od roku 2018.

oddelovac

Od roku 1993 - 2009 měla firma ve správě hřbitov v Chodově s obřadní síní. V oboru pohřebnictví působí firma Pohřební ústav již 33 let a své zkušenosti získala během praxe jak v Čechách, tak v zahraničí. V průběhu let jsme rozšířili své pohřební služby do konečné fáze komplexního podniku služeb. Působíme v oboru Pohřební služby v teritoriu Západních Čech v těchto městech: Sokolov, Cheb, Chodov, Kraslice, Svatava, Habartov, Kynšperk, Rotava, Stříbrná, Horní Slavkov, Plesná, Luby u Chebu, Skalná, Františkovy Lázně, a okolí těchto měst.

Hana Bíbová - Pohřební ústav – EXCELENT  Zapsáno: 29. prosince 1997
Pohřební ústav EXCELENT s.r.o.  Zapsáno: 04. ledna 2007

Majitelka, paní Valérie Bíbová, ke svým klientům přistupuje empaticky, vstřícně, diskrétně s citem a respektem. Respektuje rodinné tradice, náboženské zvyklosti a individuální požadavky. Ctí Kodex přijatý Valnou hromadou Sdružení pohřebnictví v ČR. Svým zaměstnancům poskytuje odborná školení v oboru pohřebnictví a hřbitovních služeb.

oddelovac

V rámci našich pohřebních služeb vyřizujeme veškeré formality spojené s převozem, či pohřbem. Automobilovou, železniční či leteckou přepravu, tisk parte, květinovou smuteční vazbu, hudební reprodukci, zajištění dechové hudby, civilního řečníka, kopání hrobů, hřbitovní služby a celou řadu dalších souvisejících pohřebních činností.

oddelovac

Cílem pohřebního ústavu je podílet se na kvalitním rozvoji oboru. Spolupracujeme s ostatními podnikatelskými subjekty. V roce 2004 se paní Hana Bíbová stává Regionálním zmocněncem a dobrovolně se účastní členské schůze Evropské federace pohřebních služeb (EFFS) v Athénách.
Výstavního veletrhu VENIA 2002, 2004 v Brně. V květnu 2005 se paní Hana Bíbová se zaměstnanci účastnila mezinárodního veletrhu o pohřebnictví Befa 2005 v Düsseldorfu. V listopadu 2005 mezinárodního veletrhu v Paříži, dále mezinárodního veletrhu v Itálii v březnu 2006, 2008, v roce 2007 mezinárodního veletrhu v Anglii a mezinárodního veletrhu VENIA v Brně, v roce 2008, 2011 mezinárodního veletrhu v Drážďanech v Německu, v roce 2009 mezinárodního veletrhu v USA. V září 2009 a 2011 se zúčastnila mezinárodního veletrhu  Devota – Ried, v Rakousku, v roce 2005 a 2011 mezinárodního veletrhu Necroexpo - Kielce v Polsku, v roce 2012 mezinárodního veletrhu Tanexpo v Itálii, v roce 2014 mezinárodního veletrhu v Düsseldorfu a v roce 2017 mezinárodního veletrhu v Düsseldorfu.

Naším cílem je poskytovat pohřební služby na vysoké profesionální úrovni s důrazem na osobní, lidský a citlivý přístup ke klientům. Nejsme, ani nechceme být klasickou obchodní společností, nýbrž opravdovou službou, která nejen zařídí a vykoná vše potřebné, mnohdy i nad rámec smluvených služeb, a udělá všechno proto, aby pomohla překonat svým klientům chvíle z nejtěžších.

oddelovac

Pohřební ústav EXCELENT byl v roce 2006, 2008, 2010, 2013, 2016, 2019 a 2023 ohodnocen znakem kvality, který za vysokou úroveň služeb a profesionální přístup v oboru pohřebnictví propůjčuje Sdružení pohřebnictví ČR, a nadále drží své standardy, jež jsou zlepšovány ke spokojenosti klientů.

oddelovac

Každý z nás má nárok na důstojný odchod, ne každý je však v takové finanční situaci, aby mohl uhradit náklady spojené s rozloučením, které by odpovídalo jeho představám.
Pro tyto případy nabízíme několik variant rozloučení se zesnulým:

 • zpopelnění bez obřadu
 • kremace - zpopelnění s obřadem
 • uložení zesnulého do hrobu či hrobky
 • uložení ostatků zesnulého na vsypové loučce          

Součástí těchto služeb je také nabídka:

 • smuteční vazby
 • památeční slza ve skleněném dekoračním provedení
 • otisk prstu zesnulého ze zlata nebo stříbra
 • designové obaly na urny
 • rakve pro uložení zesnulého do hrobu či hrobky nebo ke kremaci
 • tvorba smutečních oznámení na místě sjednání pohřbu
 • vyřízení všech formalit se zainteresovanými úřady
 • prodej hřbitovních doplňků

oddelovac

V roce 2007 se naše firma transformovala na společnost s ručením omezeným.

oddelovac

Hlavní náplní služeb našeho pohřebního ústavu je pomoc pozůstalým při vyrovnání se se ztrátou jejich nejbližších.
Zaměstnanecký kodex zaručuje citlivý a ohleduplný přístup ke klientům a splnění všech přání a představ týkajících se rozloučení se zesnulým.

oddelovac

Zakladatelka firmy paní Hana Bíbová usnula tiše, dne 11. dubna 2020 doma v kruhu svých nejbližších. Hanička zemřela v den, kdy na zem sestoupili všichni andělé, aby ji mohli s náležitou důstojností doprovodit na další cestu plnou dobrodružství, tak jak měla ve zvyku.

oddelovac


Pohřeb - ,,Poslední rozloučení s Haničkou Bíbovou" - funeral

oddelovac


oddelovac
Informace pro pozůstalé